top of page
IMG_5351.JPG

Nourishing the Creative Life (English)

Næringen til det kreative liv (Dansk)*

Creativity is something inherent to humans, and when we don't experience it, it can lead to loss of will and frustration. When we are aligned with our creativity, we feel aligned with ourselves. And that doesn't mean (only) writing poetry or dancing, because as humans we create all the time: a new hairstyle, a way to set the table, how to take care of our garden. Or all this can become world-weary and affected by, for example, the routine, lack of time or stress.

On the course Nourishing the Creative Life, we will work to reactivate our creative life and our passion. The participants will engage in creative dynamics such as free writing and drawing, body movement, dance, theatre exercises, meditation and reading various materials on creativity. We will create together and have the opportunity to share our creations.

Participation in the course requires no artistic skills.

Target groups:

Individuals or groups, of any profession or background, who feel that they need a new spark in their creative lives.

*Kreativitet er noget, der er iboende for mennesker, og når vi ikke oplever det, kan det føre til tab af lyst og frustration. Når vi er på linje med vores kreativitet, føler vi, at vi er på linje med os selv. Og det betyder ikke (kun) at skrive poesi eller danse, for som mennesker skaber vi hele tiden: en ny frisure, en måde at dække bordet på, hvordan vi passer vores have. Eller alt dette kan blive verdenstrætte og påvirket af for eksempel rutinen, mangel på tid eller stress.

På kurset DET KREATIVE LIV, vil vi arbejde til at genaktivere vores kreative liv og vores passion. Deltagerne vil engagere sig i kreativ dynamik som bl.a. fri skrivning og tegning, kropsbevægelse, dans, teater øvelser, meditation og læsning af forskellige materialer om kreativitet. Vi vil skabe sammen og have mulighed for at dele vores skabelser. 

Deltagelse i kurset kræver ingen kunstneriske evner. 

Målgrupper:

Enkeltpersoner eller grupper, uanset profession eller baggrund, som føler, at de har brug for en ny gnist i deres kreative liv.

To know more about this course, send en mail to analuizaulsig@gmail.com

bottom of page